Odchov H1

Matka: Fornarina Isobell
Otec: Kaus Australis Krabatar

H1 Ex Inferno

SAMEC
*1.1.2016
PV. 126g
Plemeno: hladké SKG?
Barva: černá
 

+

H2 Ex Inferno

SAMEC
*1.1.2016
PV. 136g
Plemeno: skinny
Barva: černá
pozn: zálomek

+